Banner_BKP2D_2017.jpg hut.jpg
Sekilas Info

 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA
ATAS BERPULANGNYA KERAHMATULLAH
SDR. MUSWAR,
PEJABAT LURAH KELURAHAN SEIKIJANG KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG,
SEMOGA AMAL IBADAH BELIAU DITERIMA DI SISI ALLAH SWT,
AAMIIN YAA RABBAL 'AALAMIIN....
 
 

Kalender

PROFIL: KASUBBID PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
  Nama : MUHAMMAD FREDESMAN, SP
  Jabatan : KASUBBID PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
  NIP : 19770615 200312 1 006
  Tempat, Tgl Lahir : PEKANBARU, 15-06-1977
  Gol. Ruang/TMT : PENATA TINGKAT I (III/d) / 01-04-2014
  Pendidikan : SARJANA PERTANIAN

TUPOKSI :  

 1. Menyusun rencana dan  program kerja operasional kegiatan bidang pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 2. Menyiapkan rumusan pembinaan Disiplin dan kesejahteraan PNS;
 3. Menangani masalah perkawinan dan perceraian PNS;
 4. Menangani kasus pelanggaran disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan  yang berlaku;
 5. Menyiapkan administrasi dan dokumentasi terhadap hasii pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin PNS;
 6. Menangani status PNS yang menjadi pejabat negara, Anggota Parpol dan jabatan lain diluar jabatan negeri;
 7. Menyiapkan dan mengelola SKP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
 8. Mengelola dan merekap absensi PNS di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan;
 9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin aparatur;
 10. Mengelola LHKPN;
 11. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan, tanda jasa dan kesejahteraan pegawai;
 12. Menyelesaikan administrasi permohonan cuti bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
 13. Menyelesaikan proses administrasi permohonan izin keluar negeri bagi PNS;
 14. Menyelesaikan proses Adrninistrasi pengusulan dan penganugrahan Tanda kehormatan bagi PNS;
 15. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian kedudukan hukum PNS adalah uang tunggu, wafat, tewas dan cuti diluar tanggungan  Negara;
 16. Menyalurkan  PNS  yang  terkena  masalah hukum    ke Lembaga yang ada untuk mendapatkan bantuan hukum;
 17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 19. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 20. Melaksanakan lugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.